ИЗВЕСТУВАЊЕ: Проектот „Централа“ после цела деценија прерасна во нов и уште подобар проект, кој се хостира на веб сајтот на БИТ КРАФТ.


Ве молиме, заменете ја URL адресата на вашата почетна страна во вашиот прелистувач “https://centrala.spirkoski.info” соgo.bit-kraft.com, каде автоматски ќе Ве пренасочиме во следниве неколку секунди. Централа воопшто нема да постои до средината на Април 2022. Во меѓувреме овој текст ќе го истакнуваме сè повеќе, а времето на пренасочување сè повеќе ќе го скратуваме. Од почетокот на Април истото ќе биде на минимум (речиси веднаш).

Facebook

Twitter

YouTube

Y! Mail

Hotmail / Outlook

Gmail

Google